Portes

Bàsicament es fabriquen portes corredisses o batents; sempre en funció dels espais existents. Per a un òptim funcionament, s’utilitzen perns axials (coixinets) així com una motorització de garantia, ja sigui mecànica o bé hidràulica, aconseguint així que la part tècnica i de manteniment quedi resolta. Una altra qüestió fonamental, són els acabats de la porta. Partim sempre de doble imprimació de qualitat, segellant posteriorment amb silicona i/o massilla especial tots els espais susceptibles a l’acumulació d’aigua de pluja, rosada, etc. S’hauria d’evitar, en la mesura que sigui possible, l’ús de l’òxid, ja que tots aquests elements van al exterior.

Modelo PC-1
Modelo PC-2
Modelo PC-3
Modelo PC-4.1
Modelo PB-1
Modelo PB-2
Modelo PF-1
Modelo PF-2
Modelo PF-3
.