Conjunts modulars

Degut a que el ferro i el vidre són matèries primeres molt combinables entre si, hem pensat en crear una sèrie de productes, majoritàriament modulars, i adaptables entre si. Les combinacions possibles són infinites, igual que els acabats, podent per tant formar conjunts molt personalitzats.

Conjunto modular 1
Conjunto modular 2
.