Tanques / Reixes

Aquí les possibilitats de modelatge són inmenses, tot i que, en cas d’haver de fabricar les portes d’entrada al jardí, el model de tanca normalment segueix la mateixa línia. Bàsicament entenem que poden ser opaques (planxa) o obertes (barrots, etc.) incorporant algun element decoratiu. Si la tanca és de tipus planxa (opaca) es pot col·locar de manera que no sigui necessari el coronament del mur ni dels pilars, encara que hauria de ser contínua, essent la disminució de costos un tema important. Pel que fa a les reixes, només incorporem la “reixa catalana” ja que encaixa perfectament en cases històriques, masies, cases rurals, etc. És un símbol. Tanmateix, podem fabricar qualsevol model.

Valla 1
Valla 2
Valla 3
.