Taules de centre

Juntament amb els conjunts modulars es pretén una adaptació, simbiosi, similitud acord amb l’ambient requerit pel que fa a taules, tauletes es refereix. Presentem unes taules de menjador, on es pretén buscar una originalitat incorporant peus de ferro de diferents acabats i formes on el sobre de taula pot ser en diferents tipus de fusta i / o vidre. Quant a les tauletes de centre, peça que creiem fonamental donada la seva utilitat hem optat en part d’elles per formes cúbiques (separades / juntes) amb múltiples combinacions i acabats. La idea principal ha estat minimitzar els volums, crear més espai visual i versatilizar les formes.

Mesa centro 1
Mesa centro 2
Mesa centro 3
.