Acabats

Aquí la rigorositat del treball aplicat als productes és determinant. Presentem breument quins tipus d’acabats utilitzem, encara que no tots són aplicables en tots els productes . El vernís, sol ser per a peces d’interior; pot ser tintat o natural, encara que prèviament ha de ser polit, desgreixat, etc. La transparència sobre el ferro dóna un toc d’elegància. La pintura pot ser llisa, metal·litzada o texturada. El seu acabat és opac i va determinat pel color del RAL escollit. El color de la pintura al forn també va en funció del RAL, però té les seves limitacions en algunes peces. Les pàtines es solen utilitzar per donar un aspecte de desgast o d’envelliment a una peça. Com que és una tècnica artesana el ventall de possibilitats és molt gran. L’òxid, aparentment és fàcil però no és així. Si la peça és d’exterior, es va oxidant sempre ( pluja, sol, canvis de temperatura, etc. ). Si és d’interior, l’evolució interna de l’òxid és molt més lenta però segueix existint, independentment del vernís que s’hi apliqui. Únicament l’acer corten en interiors dóna resultats satisfactoris. L’alternativa que utilitzem és fer una pàtina d’òxid amb esmalts acrílics, podent donar diferents tonalitats i aparences.

Acabados lisos
Pátinas sobre hierro
Barniz para hierro bruñido
Óxido mal aplicado
.