Escales

Essent un dels elements més comuns, el seu protagonisme és essencial. Ens centrem en les escales de ferro ja que, concebre-la i realizar-la, suposa tant a efectes funcionals, estètics i decoratius, un avanç dins del món de la construcció i el disseny. A part d’un menor cost, el minimalisme, la varietat de models i la possibilitat de noves creacions i/o formes, resulta que la seva compatibilitat amb les baranes de la mateixa crea conjunts o components més uniformes. Una altra virtut a considerar són en els canvis de color i les textures en funció de possibles modificacions de l’entorn (parets, terres, etc.) Exposem alguns dibuixos orientatius. És només una petita mostra.

Modelo PC-1
Modelo PC-2
Modelo PC-3
Modelo PC-4.1
Modelo PB-1
Modelo PB-2
Modelo PF-1
Modelo PF-2
Modelo PF-3
.